Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευσης

 

Είναι μεγάλη ευχαρίστηση να μοιραστώ μαζί σας το γεγονός ότι συνεργαστήκαμε με το Elsevier Ltd για τη δημοσίευση του ERPA Διεθνούς Συνεδρίου της Εκπαίδευσης  2015 Δρώμενα στην Procedia- Κοινωνικές και Συμπεριφορικες Επιστήμες wich is indexed on the Science Direct and Web of Science. Όλες οι υποβαλλόμενες εργασίες για το συνέδριο πρόκειται να τεθούν σε διαδικασία κρίσης από δυο τουλάχιστον ανώνυμους κριτές. Οι εργασίες θα πρέπει να είναι γραμμένες στα Αγγλικά και να έχουν έκταση 3 έως 6 σελίδες. Οι επίσημες γλώσσες του συνεδρίου είναι τα Αγγλικά, τα Ελληνικά και τα Τουρκικά. Εντωμεταξύ, αν κάποιος από τους συγγραφείς χρειάζεται βοήθεια ως προς την επιμέλεια της προς δημοσίευση εργασίας του, υπάρχει αντίστοιχη υποστήριξη από το ERPA Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευσης.

 

Στο ERPA Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευσης 2015 θα λάβουν χώρα 8 τομείς/θεματικές ενότητες ταυτόχρονα:

  • ERPA Διεθνές Συνέδριο Εκπαιδευτικής Επιστήμης
  • ERPA Διεθνές Συνέδριο Φυσικής και Μαθηματικών Επιστημών
  • ERPA Διεθνές Συνέδριο Κοινωνικής Εκπαιδευτικής Επιστήμης
  • ERPA Διεθνές Συνέδριο Αγωγής Υγείας και Αθλητισμού
  • ERPA Διεθνές Συνέδριο Μουσικής και Καλών Τεχνών
  • ERPA Διεθνές Συνέδριο Ειδικής Αγωγής
  • ERPA Διεθνές Συνέδριο Πληροφορικής και Τεχνολογιών
  • ERPA Διεθνές Συνέδριο Ξένων Γλωσσών